Zona privada
Madteam

Alta Muntanya

   Curs organitzat per guia/professional

Monogràfic de Vies ferrades (promoció FEEC)

10, 11 de novembre de 2018

Organització : Guia/professional

Tipus inscripció : frontend.inscription_type.federations
Preu federat: 65.00 €
Preu no federat: 75.00 €
(Pot variar segons les opcions)

Data límit d'inscripció:
Dimars, 6 de Novembre de 2018 a les 23:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº màxim de places: 8
Inscrits: 3 | Pre-inscrits: 0

PRESENTACIÓ:
La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i que també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

OBJECTIUS:
Dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que els permetin progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades i camins equipats. Addicionalment es donaran les eines bàsiques per poder resoldre les possibles incidències que poden succeir en el transcurs d’una via ferrada.

CONTINGUTS:
- Tipus de recorreguts equipats.
- Equipament de les vies ferrades.
- Material utilitzat.
- Tècniques de seguretat, progressió i descens.
- Resolució d’incidències.
- Escala de dificultat.
*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

PROGRAMA

Dissabte, 10 Sortida teòrico-pràctica. Lloc: a Montserrat
Diumenge, 11 Sortida teòrico-pràctica. Lloc: a Montserrat.
Cloenda.

DIRECCIÓ: Alberto Álvarez.
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC.
65 € per alumne amb carnet federatiu anual de la FEEC.
75 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost del carnet temporal, 10 euros).

Programa “Dona i Esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual de la FEEC i que omplin correctament la documentació.

INSTRUCTOR/ALUMNE
La ràtio és d’un instructor per cada quatre alumnes.

Requeriments

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:
- Vestimenta adient que permeti els moviments.
- Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.
- Kid de dissipador de via ferrada homologat i 2 mosquetons de seguretat (per vies ferrades o amb tanca automàtica).
- Asegurador-Devallador.
- 1 mosquetó seguretat HMS (o de pera).
- 3 mosquetons seguretat (del tipus que sigui).
- 1,50 m de cordino de 6 mm.
- 1 cinta cosida de 80-100 cm. de perímetre aprox.
- Guants.

NORMES:
- Places: mínim 8 cursetistes.
- Caldrà tenir un carnet federatiu anual de la FEEC de l’any 2018 adient a l’especialitat o tramitar-ne un carnet temporal pels dies del curs.
- Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l'autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).
- La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
- El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
- Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a càrrec de l'alumne.

Monogràfic de Vies ferrades (promoció FEEC)
Monogràfic de Vies ferrades (promoció FEEC)
Localització

Montserrat

Veure plànol

Inscrits