La formació és la millor eina per fer el més segura possible la pràctica dels esports de muntanya i prevenir al màxim el risc d’accidents. Des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya us oferim alguns consells de seguretat.

LA MUNTANYA, FEM-LA SEGURA

Fitxa seguretat 1

Fitxa seguretat 2

ampanyes de Protecció Civil

Al web del Departament d’Interior trobareu tota la informació referent a les campanyes i consells d’autoprotecció davant d’emergències que poden afectar a la població en general. És d’especial interès pel que fa a les activitats de muntanya, consultar els següents apartats:

Serveis d’emergències112 emergències
El número de telèfon 112 centralitza totes les trucades d’emergències a Catalunya. Aquest és un servei d’emergències d’àmbit europeu que dóna resposta immediata les 24 hores del dia.