Preus llicències 2020 - Fed. Catalana d'Espeleologia

Tal i com es va acordar a l'assemblea general extraordinària, adjuntem els preus de les llicències 2020.

Com cada any, es donarà accés a la plataforma Playoff a partir del 15 de desembre. Volem recordar que tots els clubs han de tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil i es per aquesta raó que cal pujar copia del resguard de la pòlissa a la documentació del club. En cas contrari l'accés estarà bloquejat i caldrà enviar el fitxer a secretaria. La federació ha contractat una pólissa per aquells que ho vulguin o ho necessitin.

La llicència ha patit un lleuger increment però s'han aconseguit millores com: prima de 3000 en cas de trasllat en territori nacional. en cas de defunció practicant l'esport passa de 9000€ a 12000€ i en cas de defunció no deguda a la pràctica, però durant, passa a 3010€.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.
La junta Directiva


Quadre preus llicències 2020 (en PDF)

Llista de preus 2020 (en PDF)