Barcelona, 22 maig de 2017

Benvolguts socis,
D'acord amb el que estableixen els Estatuts de la nostra Entitat, la Junta Directiva us convoca a l'Assemblea General Ordinària de socis que tindrà lloc el pròxim dia 15 de juny 2017 a les 19,45 hores en primera convocatòria i a les 20.15 hores en segona, a Barcelona a la seu de Casa València, al Carrer Còrsega, 335 primer pis, amb el següent Ordre del Dia, aprovada per reunió de Junta Directiva del 18 de maig 2017.

 1. Obertura de l´Assemblea a càrrec del President
 2. Presentació Junta directiva i ratificació dels nous membres.
 3. Presentació i votació de l´acta de l´Assemblea General del 2016 (1 desembre)
 4. Presentació de l´estat de comptes de l´any 2016
 5. Estudi de l´estat de comptes de l’any 2017
 6. Presentació de la proposta de pressupostos de l´any 2017
 7. Informe de l´estat de les seccions
 8. Informe situació Cursa de la Marrana 2017
 9. Informes i presentació de projectes Junta Directiva (Escola Muntanya, Imatge corporativa, Seguiment Casa València, Relació inter-clubs, Biblioteca club, Cursa hivernal d’esquí de muntanya)
 10. Propostes dels sòcis/es presentades per escrit a junta@madteam.cat (amb un suport del 10% dels sòcis/es numeraris/es de l´Entitat)
 11. Precs i preguntes
Esperem la vostra assistència i participació activa en l’assemblea.
Salutacions,
La Junta