Dimarts, 15 de novembre de 2016

Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus. ICGC. Passeig de Pompeu Fabra, 21, Tremp
Horari: 18:00 - 19:30 hores

Presentació i objectius
Les allaus de neu són un fenomen present al Pirineu de Catalunya, on han representat un perill per als seus moradors des d'èpoques històriques. Es coneixen poblacions destruïdes per allaus en episodis que es remunten als inicis de la petita edat del gel. Actualment, el fort desenvolupament turístic hivernal fa que hi hagi una major concentració humana a les àrees de muntanya i es segueixin produint situacions de risc.

El coneixement del risc permet disposar d'una visió de conjunt del territori i gestionar-lo on sigui necessari, iniciant accions preventives per a reduir-lo o per actuar-hi en cas d'emergència. En aquest sentit, ara farà 40 anys, des del Servei Geològic de Catalunya (actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), conjuntament amb el Departament de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia de la Universitat de Barcelona, es va iniciar l'estudi del fenomen. En aquesta línia de treball ininterrompuda, una fita destacable va ser la primera publicació del Mapa de Zones d'Allaus l'any 1996.

La jornada d'enguany s'emmarca en la 21a edició de la Setmana de la Ciència que es celebra a nivell de tot Catalunya. Dins les temàtiques centrals escollides en aquesta edició, s'hi engloba la cartografia, amb motiu de la celebració de l'Any Internacional del Mapa. En aquest context, l'objectiu de la jornada, és transmetre el coneixement del qual es disposa sobre les allaus de neu i la seva cartografia a les persones que circulen i habiten les zones de muntanya.

Programa
18:00 - 18:10
Benvinguda i presentació de la jornada
Gonzalo Rivas, responsable del CST Pirineus, ICGC

18:10 - 18:30
Cartografies i eines que ofereix l'ICGC per gestionar les allaus
Olga Costa, tècnica en Allaus del CST Pirineus, ICGC

18:30 - 18:50
L'Escala de Classificació del Terreny d'Allaus. Integració del terreny en la informació pública d'allaus
Ivan Moner, tècnic de Neu i Allaus, Conselh Generau d'Aran

18:50 - 19:10
Gestió del risc d'allaus en una àrea turística. L'exemple de la Vall de Núria (Grup FGC)
Pere Oller, consultor en Riscos Geològics i Nivològics, GeoNeu Risk

19:10 - 19:30
Torn obert de paraules

Data i hora: dimarts 15 de novembre de 2016, 18:00 - 19:30 hores

Lloc: Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus. ICGC. Passeig de Pompeu Fabra, 21, Tremp.

Inscripció: L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure’s al més aviat possible.