{"html":"

Av\u00eds legal<\/h2>

INFORMACI\u00d3 GENERAL<\/strong><\/p>\r\n

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34\/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci\u00f3 i de Comer\u00e7 Electr\u00f2nic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https:\/\/www.madteam.org\/<\/a>\u00a0\u00e9s:<\/p>\r\n

El CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM, amb CIF G-60195393, amb adre\u00e7a: Apartat de correus 5, 08193 Bellaterra, inscrita al Registre de Registre d\u2019Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el n\u00famero 6.997. L'adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic de contacte amb l'empresa \u00e9s: info@madteam.org. <\/a><\/p>\r\n

OBJECTE<\/strong><\/p>\r\n

La present p\u00e0gina web https:\/\/www.madteam.org\/<\/a>, propietat del CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM ha estat creada i dissenyada per donar a con\u00e8ixer i permetre l'acc\u00e9s general de tots els usuaris d'internet, a la informaci\u00f3, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.<\/p>\r\n

El present av\u00eds legal t\u00e9 com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'acc\u00e9s i \u00fas general de la citada p\u00e0gina web per part de tots els usuaris, de manera que l'acc\u00e9s i \u00fas d'aquesta implica necess\u00e0riament, la submissi\u00f3 i acceptaci\u00f3 de les Condicions Generals citades incloses en aquest Av\u00eds Legal.<\/p>\r\n

USUARI<\/strong><\/p>\r\n

La utilitzaci\u00f3 d'aquesta p\u00e0gina Web li atribueix la condici\u00f3 d'usuari de la mateixa.<\/p>\r\n

Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta p\u00e0gina web, at\u00e8s que l'acc\u00e9s implica la seva lectura i acceptaci\u00f3. Mitjan\u00e7ant l'acc\u00e9s i \u00fas a https:\/\/www.madteam.org\/<\/a>\u00a0o qualsevol de les seves p\u00e0gines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'av\u00eds legal en el moment de l'acc\u00e9s sense perjudici de l'aplicaci\u00f3 de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.<\/p>\r\n

Qualsevol utilitzaci\u00f3 diferent de l'autoritzada est\u00e0 expressament prohibida, quedant el CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM facultada per denegar o retirar l'acc\u00e9s i \u00fas de la Web, a qualsevol moment, i sense previ av\u00eds, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.<\/p>\r\n

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'\u00fas correcte del lloc web.<\/p>\r\n

Aquesta responsabilitat s'estendr\u00e0 a:<\/p>\r\n