{"html":"

Condicions de contractaci\u00f3 i cancel.laci\u00f3 de cursos i activitats<\/h2>
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Condicions generals<\/h2>\r\n<\/blockquote>\r\n<\/blockquote>\r\n<\/blockquote>\r\n<\/blockquote>\r\n

Cursos<\/h3>\r\n
  \r\n
 • Tots els cursos del club estan impartits per guies i\u00a0t\u00e8cnics\u00a0titulats en la seva especialitat.<\/li>\r\n
 • El Club Excursionista Madteam\u00a0es reserva el dret d'anul\u00b7lar\u00a0o\u00a0canviar\u00a0l'empla\u00e7ament de les activitats per raons\u00a0meteorol\u00f2giques.<\/li>\r\n
 • Les activitats es realitzaran sempre que\u00a0s'arribi\u00a0a un\u00a0m\u00ednim\u00a0d'inscrits, en cas contrari\u00a0s'anul\u00b7laria. Es realitzar\u00e0 el retorn econ\u00f2mic sense cost per l\u00b4alumne o la possibilitat d\u00b4aprofitar-ho per una altre formaci\u00f3.<\/li>\r\n
 • En cas\u00a0que\u00a0alguna activitat s'hagi de dur a terme per raons\u00a0meteorol\u00f2giques\u00a0en un espai tancat (roc\u00f2droms, sales,\u00a0boulders...) el cost del mateix\u00a0anir\u00e0\u00a0a\u00a0c\u00e0rrec\u00a0de l'alumne.<\/li>\r\n
 • Si un alumne no presenta els nivells\u00a0t\u00e8cnics\u00a0m\u00ednims\u00a0demanats o el material requerit per a dur a terme l'activitat, el guia es reserva el dret\u00a0que\u00a0l'alumne no realitzi alguna\u00a0de les pr\u00e0ctiques\u00a0acordades.<\/li>\r\n
 • Tots els alumnes que participin en un curs han d'estar en\u00a0possessi\u00f3\u00a0d'una\u00a0targeta\u00a0federativa amb la corresponent asseguran\u00e7a. En cas de no disposar-hi\u00a0el club pot emetre una asseguran\u00e7a temporal.<\/li>\r\n
 • La\u00a0p\u00e8rdua o dany per neglig\u00e8ncia\u00a0o mal\u00a0\u00fas\u00a0del material proporcionat pel club o pel\u00a0t\u00e8cnic haur\u00e0 de ser abonat per part de l'alumne.<\/li>\r\n
 • La direcci\u00f3 de l\u2019activitat es reserva el dret d\u2019excloure a qualsevol alumne que no segueixi les normes de conviv\u00e8ncia, respecte pel medi, desinter\u00e8s, falta de capacitat o incompliment de les indicacions i normes de seguretat.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

  \u00a0<\/p>\r\n

  General<\/h3>\r\n

  Inscripcions:<\/h4>\r\n
   \r\n
  • Un alumne passa a tenir una pla\u00e7a en propietat en el moment en que <\/span>el club hagi rebut i comprovat el pagament \u00ed<\/span>ntegre\u00a0del curs o activitat.<\/span><\/li>\r\n
  • Estar preinscrit en un curs no\u00a0garanteix\u00a0la pla\u00e7a, encara que si li guardar\u00e0 el lloc temporalment fins que es comprovi el pagament en cas de transfer\u00e8ncia banc\u00e0ria.<\/span><\/li>\r\n
  • En cas de que\u00a0el participant sigui menor d'edat, haur\u00e0 de disposar d'una\u00a0autoritzaci\u00f3\u00a0paterna o del tutor\u00a0legal.<\/li>\r\n
  • La pr\u00e0ctica dels esports de muntanya comporta l\u2019acceptaci\u00f3 d\u2019un cert risc de tenir un accident, ja que s\u00f3n activitats que poden comportar situacions de perill. Les pr\u00e0ctiques que es realitzen en les nostres activitats no estan exemptes d\u2019aquest risc. El participant amb la seva inscripci\u00f3 assumeix aquesta realitat.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

   \u00a0<\/p>\r\n

   Cancel\u00b7lacions:<\/h4>\r\n
    \r\n
   • \u00a0Nom\u00e9s\u00a0es\u00a0retornar\u00e0\u00a0l'import de la inscripci\u00f3\u00a0en cas\u00a0que la cancel.laci\u00f3 es produeixi m\u00ednim deu dies abans del comen\u00e7ament de l'activitat.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

    \u00a0<\/p>\r\n

    \u00a0<\/p>"}