{"html":"

Pol\u00edtica de Privacitat<\/h2>

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES<\/strong><\/p>\r\n

Identitat: CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM
NIF: G-60195393
Correu electr\u00f2nic: info@madteam.org
Adre\u00e7a de contacte: Apartat de correus 5, 08193 Bellaterra
Responsable de Privacitat info@madteam.org <\/a><\/p>\r\n

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES<\/strong>
Tractem les seves dades de car\u00e0cter personal per les seg\u00fcents finalitats:<\/p>\r\n