Condicions generals

Cursos

 • Tots els cursos del club estan impartits per guies i tècnics titulats en la seva especialitat.
 • El Club Excursionista Madteam es reserva el dret d'anul·lar o canviar l'emplaçament de les activitats per raons meteorològiques.
 • Les activitats es realitzaran sempre que s'arribi a un mínim d'inscrits, en cas contrari s'anul·laria. Es realitzarà el retorn econòmic sense cost per l´alumne o la possibilitat d´aprofitar-ho per una altre formació.
 • En cas que alguna activitat s'hagi de dur a terme per raons meteorològiques en un espai tancat (rocòdroms, sales, boulders...) el cost del mateix anirà a càrrec de l'alumne.
 • Si un alumne no presenta els nivells tècnics mínims demanats o el material requerit per a dur a terme l'activitat, el guia es reserva el dret que l'alumne no realitzi alguna de les pràctiques acordades.
 • Tots els alumnes que participin en un curs han d'estar en possessió d'una targeta federativa amb la corresponent assegurança. En cas de no disposar-hi el club pot emetre una assegurança temporal.
 • La pèrdua o dany per negligència o mal ús del material proporcionat pel club o pel tècnic haurà de ser abonat per part de l'alumne.
 • La direcció de l’activitat es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que no segueixi les normes de convivència, respecte pel medi, desinterès, falta de capacitat o incompliment de les indicacions i normes de seguretat.

 

General

Inscripcions:

 • Un alumne passa a tenir una plaça en propietat en el moment en que el club hagi rebut i comprovat el pagament íntegre del curs o activitat.
 • Estar preinscrit en un curs no garanteix la plaça, encara que si li guardarà el lloc temporalment fins que es comprovi el pagament en cas de transferència bancària.
 • En cas de que el participant sigui menor d'edat, haurà de disposar d'una autorització paterna o del tutor legal.
 • La pràctica dels esports de muntanya comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un accident, ja que són activitats que poden comportar situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en les nostres activitats no estan exemptes d’aquest risc. El participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat.

 

Cancel·lacions:

 •  Només es retornarà l'import de la inscripció en cas que la cancel.lació es produeixi mínim deu dies abans del començament de l'activitat.