Zona privada
Madteam

Alta Montaña

   Curso organizado por guia/profesional

Curs d'Alpinisme niv 2 (Promoció FEEC 2018)

21, 24, 25, 03, 04 de marzo de 2018

Organización : Guia/profesional

Tipos inscripción : frontend.inscription_type.federations
Precio federado: 120.00 €
Precio no federado: 135.00 €
(Pot variar segons les opcions)

Fecha límite de inscripción:
Viernes, 16 de Febrero de 2018 a las 23:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº máxim de plazas: 12
Inscritos: 8 | Pre-inscritos: 0

PRESENTACIÓ
Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

OBJECTIUS I CONTINGUTS
L’objectiu principal d’aquest curs és dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de dificultat mitjana i de forma autònoma. Altres objectius són:
- Coneixement del material de roca, neu i glaç, i de l’equip d’alpinisme.
- Progressar amb seguretat per terreny de roca i neu.
- Assolir confiança en la progressió per terreny de roca i neu de dificultat mitjana.
- Coneixement i habilitat en una segura col•locació dels ancoratges per ràpels en roca i neu.
- Coneixement del terreny de l’alta muntanya i valoració de riscos

PROGRAMA DEL CURS
Dimecres 21 febrer: Presentació del curs. Objectius i logística del curs.
Classe teòrica. Material i equip per l’alpinisme.

La presentació i la classe teòrica tindrà lloc a la seu del Club Excursionista de Gràcia (Passatge Mulet, 4 Barcelona) de les 20 h a les 22h

Dies 24 i 25 febrer: Sortides teòrico-pràctiques.
A concretar (segons condicions).

Dies 3 i 4 de març: Sortides teòrico-pràctiques.
A concretar (segons condicions)

Descarregar diptic (en PDF)

DIRECCIÓ DEL CURS: Jordi Bladé
Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya–ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC
120 € per alumne amb carnet federatiu anual FEEC.
135 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost del carnet temporal; 10,80 euros).

Programa “Dona i esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb llicència anual FEEC i que omplin correctament la documentació

Curs organitzat per:
Club Excursionista de Gràcia
Club Excursionista Madteam

Requisitos

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA
Equip: Casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, paraneus, ulleres de sol, 2 parells de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques en alta muntanya.
Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, davallador - assegurador (vuit, “reverso”, galleda o similar), 2 cordinos llargs (3 metres aprox.), 1 cordino de 120 cm i 7mm de diàmetre (nus “Machard”), 2 metres de cinta americana, 3 mosquetons de seguretat (1 tipus HMS).

NORMES DEL CURS
-Places: mínim 8 cursetistes.
-Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any 2018 adient a l’especialitat.
-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada i adjuntar fotocòpia de DNI del pare, mare o tutor legal.
-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques o altres, ho aconsellen.
-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet
a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
-Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran per compte de l’alumne.

INSTRUCTOR/ALUMNE
-La relació és de 1 instructor per cada 4 alumnes.

Curs d'Alpinisme niv 2 (Promoció FEEC 2018)
Curs d'Alpinisme niv 2 (Promoció FEEC 2018)

Muro


1 publicaciones

Ir al muro de esta actividad