Club Excursionista Madteam, amb el NIF G60195393 , inscripció amb el núm. 6997 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.  Afiliat a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb número de inscripció 0808188 i a la Federació Catalana d'Espeleologia amb número de inscripció 00112.
Contacte: info@madteam.org


Avís legal
Informació general del lloc web Club Excursionista Madteam i dels seus continguts.
S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.madteam.org o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés.

Objecte

El Club Excursionista Madteam mitjançant el seu web www.madteam.org es posa a disposició dels usuaris d’aquestes pagines amb continguts i serveis dirigits a qualsevol persona que desitgi conèixer i obtenir informació sobre l’excursionisme i altres modalitats esportives i culturals derivades o relacionades, així com informació dels principals esdeveniments i activitats en aquest ámbit.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de el Club Excursionista Madteam, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions de la llicència creative commons, la publicació o inclusió de qualsevol contingut implica l'acceptació dels seus termes.

 

Política de Privacidad

Quan vosté ens facilita informació de caràcter personal al nostre web www.madteam.org, el Club Excurionista Madteam respecta la seva intimitat i drets reconeguts per la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal. Només es recullen les dades necessaries pels serveis oferts i s'utilitzen només amb aquesta finalitat.

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes en aquest web seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM amb la finalitat oferir els serveis del club i el web, atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la nostra adreça: info@madteam.org

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.  L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.
El Club Excurionista Madteam podrá revelar informació i dades personals només en cas necessari pel compliment d'obligacions legals.

Es important que entengui que la informació que recavem sobre vosté es la estrictament necessària pel compliment dels serveis que oferim i el funcionament de la web.  No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal sense el seu consentiment.

El Club Excursionista Madteam només tracta les dades personals de les persones usuàries del seu web que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L'informem aixi mateix de l'existència d'un fitxer de tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat amb la finalitat esmentada, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-nos-ho enviant un correu electrònic a info@madteam.org
Així mateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions), que poguessin aparèixer en alguna pàgina d'aquest web, que no sigui un formulari, podeu comunicar-nos-ho de la mateixa forma: info@madteam.org

 

Responsabilitat limitada

El Club Excursionista Madteam no es fa responsable dels continguts o la veracitat de les informacions contingudes al web ni de les consequencies de qualsevol acció derivada de la seva interpretació correcta o no per part d'usuaris, socis o visitants del web. Aquestes informacions poden provenir dels mateixos usuaris, organitzadors o altres fonts.   Així mateix el Club Excursionista Madteam tampoc es fa responsable ni fa seves les opinions contingudes en el web.

La pràctica de l'excursionisme o qualsevol de les activititats derivades impliquen coneixements, entrenament, material necessaris i adequats així com altres factors per la seva pràctica i en cap cas el Club Excursionista Madteam es farà responsable de les consequències de la seva pràctica per qualsevol usuari, soci o visitant del web, tingui aquesta activitat relació o no amb qualsevol informació, dada o opinió continguda en aquest web provinent de qualsevol persona vinculada o no al web o al club. El Club Excursionista Madteam tampoc es fa responsable de cap activitat organitzada per qualsevol persona vinculada o no al club, empreses o serveis recomanats o aparescuts al web, així com tampoc es fa responsables d'activitats realitzades per membres del club o altres persones en trobades on el club gestioni la organització logistica.

El Club Excursionista Madteam es reserva el dret d'eliminar qualsevol informació continguda en el web.