Zona privada
Madteam

   Curs organitzat pel club/voluntaris

Curs d'Alpinisme - nivell 2

Del Dimarts 17 de Març al Diumenge 29 de Març de 2015

Organització : Club/voluntaris
Costs referents només al transport, allotjament, etc. dels partipants.

Tipus inscripció : Socis i no socis
Preu socis: 0.00 €
Preu no socis: 0.00 €

Data límit d'inscripció:
Dimarts, 10 de Març de 2015 a les 10:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº màxim de places: il·limitades
Inscrits: 0 | Pre-inscrits: 0

Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

Temari

OBJECTIUS I CONTINGUTSL’objectiu principal d’aquest curs és dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de dificultat mitjana i de forma autònoma. Altres objectius són:-   Coneixement del material de roca, neu i glaç, i de l’equip d’alpinisme-   Progressar amb seguretat per terreny de roca i neu.-   Assolir confiança en la progressió per terreny de roca i neu de dificultat mitjana-   Coneixement i habilitat en una segura col•locació dels ancoratges per ràpels en roca i neu-   Coneixement del terreny de l’alta muntanya i valoració de riscos.

 

Calendari

CURS PROMOCIÓ FEEC 2015

Dia 17 març: Presentació del curs: Objectius i logísticaSessió teòrica: Material i equip per l’alpinisme.

Dies 21 i 22 març: Sortida pràctica. Ulldeter (Ripollès)Sessió teòrica: Tècniques de progressió i autoassegurament.

Dies 28 i 29 març: Sortida pràctica. A concretar (segons condicions).Sessió teòrica: Seguretat en l’alta muntanya.

Cloenda del curs: Lliurament de diplomes

La presentació i sessió teòrica es realitzarà a les 20.00 hores a la seu del Club Excursionista de GràciaPassatge Mulet 4 - 08006 Barcelona - www.cegracia.catDescarrega el díptic del curs en pdf

Organitza:Club Excursionista de Gràcia - Club Excursionista Madteam 

DIRECTOR: Jordi Canyameres (Instructors membre de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM)

DRETS D’INSCRIPCIÓ: (Subvencionat per la FEEC)120 €  per alumne amb llicència FEEC.135 €  per alumne sense llicència anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost de la llicència temporal).

PER FER LA INSCRIPCIÓ:Has d’enviar un correu electrònic a muntanya@cegracia.cat amb el teu nom i dos cognoms, i dades de contacte (telèfon i correu electrònic) i t’enviarem els formularis per fer la inscripció. Hauràs de fer l'ingrés del pagament del curs al següent compte corrent 2100-0880-30-0200296417 i enviar tots els documents complimentats i signats, juntament amb el comprovant del pagament, al mateix correu electrònic abans del proper 16 de març de 2015.

INSTRUCTOR/ALUMNE: La relació és de 1 instructor per cada 4 alumnes.

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb llicència anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Requeriments

MATERIAL PER CURSETISTAEquip: Casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, peus de gat (opcionals per la 1a sessió de pràctiques), paraneus, ulleres de sol, 2 parells de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, davallador - assegurador  (vuit, “reverso”, galleda o similar), 2   cordinos  llargs  (3  metres aprox.), 1 cordino de 120 cm i 7mm de diàmetre (nus “machard”), 2 metres de cinta americana, 3 mosquetons de seguretat (1 tipus “Pera”, HMS).NORMES DEL CURS-   Places: de 8 a 16 alumnes.-   Caldrà  tenir  la  llicència  esportiva  de  la  FEEC  de  l’any  2015  adient  a l’especialitat.-   Edat   mínima  16   anys.  Els   menors  de   18   anys  hauran  de  presentar l’autorització signada i adjuntar fotocòpia de DNI del pare, mare o tutor legal.-   La  direcció  del  curs  es  reserva  el  dret  de  modificar  el  programa,  si  les condicions  meteorològiques o altres, ho aconsellen.-   Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran per compte de l’alumne.
Curs d'Alpinisme - nivell 2
Curs d'Alpinisme - nivell 2