Madteam

General

   Curs organitzat per guia/professional

Jornada de GPS

Dissabte, 17 de Octubre de 2020 de 09:00 a 18:00h.

Organització : Guia/professional

Tipus inscripció :
Preu federat: 35.00 €
Preu no federat: 42.00 €
(Pot variar segons les opcions)

Data límit d'inscripció:
Dimecres, 14 de Octubre de 2020 a les 00:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº màxim de places: 8

Objectius del curs
Per a orientar-nos a la muntanya són imprescindibles el mapa i la brúixola però cada cop més, és util fer servir també, el GPS. Aquesta jornada està dedicada a fer servir el GPS per orientar-nos a la muntanya.

 • Coneixer i practicar les utilitats bàsiques del GPS amb Smartphone.
 • Utilitzar el GPS per a preparar sortides i orientar-nos a la muntanya.
 • Introducció als programes de PC per a conectar amb un GPS.

CONTINGUTS

 • Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global.
 • Configuració i funcions generals dels dispositius GPS.
 • Conceptes sobre els mapes i els itineraris.
 • Operacions a fer abans de cada sortida.
 • Operacions que podem fer i dades que podem obtenir amb el terminal de GPS.
 • Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.
 • Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar a un lloc determinat i com tornar enrere.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.

PROGRAMA - OCTUBRE
Dissabte 17 Presentació i sessió teòrica de 9 h a 13 h a la seu del Club Excta. Pica d’Estats, C/ Duran i Bas, 16 08002 Barcelona. I la pràctica de 15 h a 18 h a Collserola.

DIRECTOR: Antoni Pardinilla
Tots els instructors son membres de l´Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

Subvenció “Dona i Esport”: Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

CURS DE PROMOCIÓ FEEC 2020

Organització: Club Excta. Madteam

Requeriments

MATERIAL A PORTAR: Si es té, GPS propi, l’aplicació instal·lada al mòbil, l’ordinador portàtil

NORMATIVA DEL CURS

 • Places: mínim 8, màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8, si s’ha arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16 alumnes.
 • Cal tenir la llicència federativa anual de la FEEC 2020 adient a l’especialitat o tramitar-ne una de temporal (aprox. 5€).
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
 • El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
 • ls viatges aniran a compte de l’alumne.
Jornada de GPS
Jornada de GPS
Localització

Club Excta. Pica d'Estats

Veure plànol