Zona privada
Madteam

Alta Muntanya

   Curs organitzat per guia/professional

Curs d'Alpinisme - nivell 2

21, 23, 24, 02, 03 de març de 2019

Organització : Guia/professional

Tipus inscripció : frontend.inscription_type.federations
Preu federat: 125.00 €
Preu no federat: 140.00 €
(Pot variar segons les opcions)

Data límit d'inscripció:
Diumenge, 17 de Febrer de 2019 a les 20:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº màxim de places: 4
Inscrits: 4 | Pre-inscrits: 0 Totes les places han quedat cobertes

PRESENTACIÓ
Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

OBJECTIUS I CONTINGUTS
L’objectiu principal d’aquest curs és dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de dificultat mitjana i de forma autònoma. Altres objectius són:
-Coneixement del material de roca, neu i glaç, i de l’equip d’alpinisme.
-Progressar amb seguretat per terreny de roca i neu.
-Assolir confiança en la progressió per terreny de roca i neu de dificultat mitjana.
-Coneixement i habilitat en una segura col·locació dels ancoratges per ràpels en roca i neu.
-Coneixement del terreny de l’alta muntanya i valoració de riscos.


PROGRAMA
21 de febrer
PRESENTACIÓ DEL CURS
Presentació. Objectius i logística del curs.
CLASSE TEÒRICA. Material i equip per l’alpinisme.

23 i 24 de febrer SORTIDA TEÒRICO-PRÀCTICA. Vallter (Ripollès).
Progressió i autoassegurament en roca i neu.

2 i 3 de març SORTIDA TEÒRICO-PRÀCTICA. Cambre d’Ase (Cerdanya francesa). Seguretat en l’alta muntanya.
Cloenda del curs i lliurament de diplomes.

La presentació i sessió teòrica començaran a les 20h a la seu de l’entitat del Club Excta. de Gràcia.
Passatge Mulet, 4 - 08006 Barcelona

Descarregar el díptic (en PDF)


DIRECTOR: Jordi Canyameres
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC
125 € per alumne amb carnet federatiu anual de la FEEC.
140 € per alumne sense carnet federatiu anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost del carnet temporal 10,80 euros).
Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual de la FEEC i que omplin correctament la documentació.

INSCRIPCIONS: Fins exhaurir les places. Inscriure’s contactant als correus info@madteam.org o muntanya@cegracia.cat

Organitza: CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA - CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM

Requeriments

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA
Equip: Casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, peus de gat (opcionals per la 1a sessió de pràctiques), paraneus, ulleres de sol, 2 parells de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.
Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, pals telescòpics (opcional), davallador - assegurador (vuit, “reverso” o similar), 3 mosquetons de seguretat (HMS), 2 cintes o “cordinos” (100 i 140 cm. aprox), 1 “cordino” per a nus “machard” (50 cm aprox. x 6mm).
-Qui no tingui material pot consultar amb l'entitat el material disponible.

NORMES DEL CURS
-Places: de 6 a 12 cursetistes.
-Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any 2019 adient a l’especialitat.
-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors).
-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques o altres, ho aconsellen.
-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
-Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran per compte de l’alumne.

INSTRUCTOR/ALUMNE
-La relació és de un instructor per cada sis alumnes.

Curs d'Alpinisme - nivell 2
Curs d'Alpinisme - nivell 2