Zona privada
Madteam

Esqui de Muntanya

   Curs organitzat per guia/professional

Curs de Nivell 1 Esquí Alpí

14, 15 de gener de 2017

Organització : Guia/professional

Tipus inscripció : Socis i no socis
Preu socis: 94.00 €
Preu no socis: 104.00 €
(Pot variar segons les opcions)

Data límit d'inscripció:
Dijous, 12 de Gener de 2017 a les 21:00h
El termini d'inscripcions ha finalitzat

Places:
Nº màxim de places: 6
Inscrits: 0 | Pre-inscrits: 0

Dies 14 i 15 gener 2017

Objectiu general del curs
Aquest curs té com a principal objectiu proporcionar a l’alumne iniciat en l’esquí de muntanya les nocions necessàries per poder afrontar pendents de 35º i/o la seva equivalència de pista vermella.  Cal remarcar que no és un curs on es prepari l’alumne per baixar en neus no tractades però si que aquest ens ajudarà ha entendre les posicions bàsiques de l’esquí.

Continguts
- Figures tècniques:
- Posició base: Centralitat i equilibri
- Descens directe: Desplaçament mantenint equilibri
- Treball de Diagonals i derrapatge: Desplaçament mantenint equilibri i regulació del cantelleig
- Cunya: Control de la velocitat
- Viratges en cunya: canvis de direcció mitjançant la cunya
- Viratge fonamental: Canvis de direcció mitjançant la cunya i finalització en paral•lel
- Paral•lel elemental: Canvis de direcció mantenint equilibri i garantitzant seguretat a major velocitat i mantenint el paral•lelisme. Treball de radi mig i curt.

Desenvolupament
El curs consta de dues sessions pràctiques de cap de setmana i una sessió teòrica-pràctica. 

Sessió pràctica 1: Presentació del curs i seguidament inici de la part pràctica que es durà a terme a l’estació d’Espot Esquí. 4 hores. De 10 a 14. Durant les dues primeres hores de curs es realitzarà una filmació a cada alumne per tenir un document gràfic on poder observar on es cometen els possibles errors.

Sessió teòrica: Un cop finalitzada la part pràctica es durà a terme una sessió teòrica on s’explicaran les parts del material i on es realitzarà una pràctica de manteniment dels nostres esquís.

Continguts
- Descens directe
- Cunya
- Viratge en cunya
- Viratge fonamental . Treball de diagonals i derrapatge.
- Manteniment de material

Sessió pràctica 2: es durà a terme a l’estació d’Espot Esquí. 4 hores. De 10 a 14. Durant la darrera hora es realitzarà una filmació a cada alumne per poder tenir un document gràfic on poder observar les millores obtingudes durant el curs.

Continguts
- Viratge fonamental.
- Paral•lel Elemental radi mig
- Paral•lel Elemental radi curt

PREUS
Soci: 94 euros
No soci: 104 euros

Assegurança temporal (2 dies): 12 euros
Allotjament Alberg Les Daines (mp): 33 euros

Forfait Espot Esquí (2 dies): 49,50 euros (dto. 10%) Compra online

Requeriments

Material i equip necessari per les sessions pràctiques:
Esquís (de muntanya o pista)
Botes
Pals
Casc (de muntanya o pista)
Roba adequada per l’activitat
Protecció solar
Ulleres de tempesta. Si son necessàries 

Observacions del material:
Madteam no disposa d’esquís, botes i pals per el seu lloguer. Si no en teniu mitjançant la col•laboració de l’escola d’esquí es podria oferir aquest servei.


Nivell: Tenir la capacitat de baixar per pistes blaves amb viratges en cunya
Àmbit: Esquí alpí
Rati: 1/6 mínim 4 persones
Durada: 8 hores pràctiques + 2 hores sessió pràctica manteniment esquís 


Observacions generals
- En el moment de fer la sessió teòrica es repartirà entre els alumnes un petit test per tal d’avaluar la seva experiència prèvia,
- Totes les pràctiques es realitzaran amb el casc posat, tant alumnes com instructors.
- Sempre hi haurà d’haver com a mínim 4 persones inscrites per a realitzar el curs.
- Les pràctiques i els exercicis es realitzaran a criteri de cada instructor, però respectant el contingut d’aquest curs, si l’instructor ho troba adient pot intercalar d’altres exercicis que cregui convenient per reforçar el valor didàctic de la sessió, sempre i quan no es desviïn excessivament dels objectius establerts del curs,
- Si en el moment de fer el curs per motius de climatologia s’hagués de suspendre es buscaria una data alternativa amb tots els participants per a la realització del curs i, si no s’arribés a una entesa, caldria seguir el protocol establert per l’escola per aquests casos.

Curs de Nivell 1 Esquí Alpí
Curs de Nivell 1 Esquí Alpí
Localització

Espot Esquí

Veure plànol