Bases i mecànica del Concurs

El Club Excursionista Madteam organitza i convoca el Concurs, el qual es regirà pel que disposen les bases:

A) Participants
El Concurs està dirigit a tots els federats, socis o no socis del Club Excursionista Madteam. 

Les presents bases són d'obligada acceptació i compliment per a totes les persones que decideixin participar en el concurs.

B) Descripció del Concurs: La temàtica

La temàtica de les fotografies és la realització d’activitats de muntanya en el medi natural, per part dels socis del Club, en format hivernal com estival.

C) Procediment de participació
Tots els socis concursants a través de la següent direcció foto2019@madteam.cat, podran enviar com a màxim dues fotografies, una hivernal (activitats relacionades amb la neu) i l'altra estival, indicant el seu número de soci, nom i cognoms, número de telf.,correu electrònic i títol de les fotografies que ha de ser de temàtica relacionada amb la muntanya.

Agraïm si podeu enviar les fotografies en tamany original, per poder penjar-les a la web.

No s'admetrà cap fotografia que els drets de propietat intel•lectual no pertanyin íntegrament i sense excepció al propi participant del concurs.

El termini de presentació de les fotografies estarà obert a partir del dia 26 d’agost al 29 de setembre 2019 a les 24h.

El Club Excursionista Madteam es reserva el dret de descartar aquelles fotografies que consideri que no mantinguin una relació raonable amb la temàtica del concurs o que resultin ofensives i de mal gust.

D) Selecció del guanyador
El guanyador serà escollit pels mateixos socis del Club Excursionista Madteam, mitjançant una votació que es portarà a terme del 1 al 15 d’octubre. El dia 16 d’octubre es donarà els resultats dels guanyadors.

E) Premis
S’atorgaran TRES premis, per cada opció (hivernal i estival).

F) Lliurament de premis
Un cop tingam els resultat de les votacions, es comunicarà als agraciats.
L'entrega dels premis es realitzarà el mes d'octubre, ja concretàrem la data i el lloc.

G) Cessió i autorització de drets
La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel•lectual i d'imatge sobre les fotografies enviades , de manera que el participant cedeix a CE MADTEAM, sense caràcter d'exclusiva , amb facultat de cessió a tercers, els drets d'explotació de naturalesa intel•lectual, industrial i / o d'imatge que poguessin correspondre o derivar de les fotografies enviades per participar en el Concurs.

CE MADTEAM es compromet a indicar el nom de l'autor cada vegada que es faci ús de les imatges, sempre d'acord amb els límits de la cessió recollida en aquestes bases.

H) Exoneració de responsabilitat
CE MADTEAM queda exonerat, no es fa responsable, respecte de l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel•lectual, industrial o d'imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment o compliment defectuós pels participants en el Concurs de les presents Bases.

I) Acceptació de les bases
Aquestes Bases s'entenen acceptades pels participants pel fet d'inscriure's en el Concurs. CE MADTEAM es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins i tot d'anular o deixar sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a través de la página www.madteam.cat de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.

Col.labora