Com cada any, i a partir del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre 2020, es procedirà al reajustament i modificació dels preus de les llicències federatives per a l’últim quadrimestre del 2020. Totes les llicències tramitades a partir d’aquesta data ja comptaran amb el preu per a l’últim quadrimestre.

Cal recordar que el preu de les llicències federatives de la modalitat E, que corresponen a les expedicions de muntanya de més de 7.000 metres i zones polars, donades les especials característiques d’aquestes activitats, no es veurà modificat.

El soci o sòcia que ja tingui l'assegurança des del gener o més tard no l'afecta per res.

La sol·licitud es pot gestionar a través de la nostra pàgina web (llicències 2020), a partir del dia 1 de setembre, on trobareu els nous preus.

Qualsevol dubte o consultar, contacta amb nosaltres a info@madteam.org

Així, els nous preus a partir de setembre seran:

Preus FEEC

 • Sub-14 C: 4,50 euros
 • Sub-14 D: 12 euros
 • Sub-17 D: 28,30 euros
 • Sub-17 C: 8,40 euros
 • Sub-18 A: 23 euros
 • Sub-18 B: 39,60 euros
 • Sub-18 C: 56,50 euros
 • Sub-18 D: 82,90 euros
 • Sub-18 E: –
 • Majors A: 38 euros
 • Majors B: 52,60 euros
 • Majors C: 71,80 euros
 • Majors D: 97 euros
 • Majors E: 887,80 euros
 • Sub-18 Muntanya Plus A: 29,40 euros
 • Sub-18 Muntanya Plus B: 47,70 euros
 • Sub-18 Muntanya Plus C: 63 euros
 • Sub-18 Muntanya Plus D: 82,20 euros
 • Sub-18 Muntanya Plus E: –
 • Majors Muntanya Plus A: 45,50euros
 • Majors Muntanya Plus B: 61 euros
 • Majors Muntanya Plus C: 78,80 euros
 • Majors Muntanya Plus D: 106,80 euros
 • Majors Muntanya Plus E: 902,80 euros

Preus amb habilitació FEDME
Als preus de les llicències federatives de la FEEC per a l’últim quadrimestre, cal afegir-hi la corresponent tarifa per a poder-les habilitar a l’àmbit estatal:

 • Sub-14: +1,20 euros
 • Sub-17: +5,60 euros
 • Sub-18: +5,60 euros
 • Majors (setembre): +11,95 euros
 • Majors (d’octubre a desembre): +8,00 euros
Font de la noticia: https://www.feec.cat/actualitat/noticies/la-feec-publica-els-preus-per-les-llicencies-federatives-de-lultim-quadrimestre/