Calen actuacions que tinguin com a objectiu:

 • Evitar les aglomeracions i massificacions.
 • Potenciar conductes segures i evitar situacions de risc: retirada de mascareta, no manteniment de distàncies i trobades massives.

Es proposa una estratègia a través de quatre mesures de caràcter preventiu i proactiu a aplicar als espais naturals amb alta afluència, segons l’època de l’any:

Dispositiu de seguretat

 • Reforç de la vigilància preventiva a les zones de més afluència
 • Accions proactives per identificar i corregir conductes de risc.
 • Intensificació de la neteja i desinfecció d’equipaments: wc, papereres, ...

Dispositiu preventiu de mobilitat als accessos

 • Panells informatius a les vies informant del nivell d’ocupació dels parcs
 • Controls en punts estratègics d’accés (a distància) per fer tancaments quan els aparcaments siguin a prop d’estar plens.

Dispositiu de regulació d’aparcaments i accessos 

 • Tancament d’accessos al públic a determinats punts més sensibles i problemàtics, d’acord amb els ajuntament i respectant l’accés del veïns.
 • Supervisió del nivell d’ocupació dels aparcaments vigilats
 • Ampliar els punts d’accés regulat, allà on sigui viable

Campanya comunicativa per incidir en les pautes segures que incideixi en:

 • Planificació de les sortides i mobilitat a prop del domicili
 • Aplicar les mesures de protecció i disposar dels elements d’higiene 

Als dispositius participa personal dels espais naturals, Agents Rurals, voluntariat de protecció civil, Creu Roja, Mossos d’Esquadra, policia local i altres municipals. 

Aquesta proposta s’ha aprovat, avui 23 d’octubre pel Comitè de Direcció del pla PROCICAT per malalties emergents, amb informe del Comitè Tècnic

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Protecció Civil