La 4a Trobada de la SEM la farem a la Vall d’Aran, concretament a la Cabana deth Horcalh, refug...
http://www.madteam.net/blog003257/post_5419/