Dins del programa d’estades de la FEEC per fomentar els esports de muntanya entre els més joves, trobem les estades d’activitat competitiva. Aquestes estades, que canvien de disciplina esportiva anualment, pretenen introduir en el món de la competició a joves que habitualment practiquin l’esport escollit, però que no acostumin a competir.

Del 12 al 15 d’octubre, Espinavell, a la vall de Camprodon, acollirà aquestes estades amb tots aquells socis i sòcies d’entitats excursionistes adherides a la FEEC amb edats compreses entre els 14 i els 17 anys i amb carnet federatiu que vulguin començar a córrer curses per muntanya.

Hi haurà un màxim de 12 places i no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindrien preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la FEEC.

Els joves interessats a participar-hi hauran d’entregar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el 20 de setembre de 2017.

Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció serà de 100 € i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments fins al lloc de trobada i el de tornada a casa aniran a càrrec de cada participant. Cada un, haurà de portar el seu propi material, com calçat esportiu, roba tècnica, impermeable, sistema d’hidratació, pulsòmetre, màrfega per fer exercicis, etc. Amb la confirmació de les places s’especificarà el material.

La setmana prèvia es farà una sessió de presentació de les Estades a la seu social de la FEEC. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Per a més informació, contacteu per correu electrònic a estades@feec.cat o per telèfon al 934.120.777 ext. 2.