La Delegació de la Creu Roja a la Muntanya de Montserrat ofereix un curs de socorrisme i primers auxilis + DEA, adreçat a qualsevol persona interessada amb una edat superior als 16 anys. El curs, que es realitza amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat, incorpora la formació d’Assistència Sanitària Immediata Nivell II (regulada pel Decret 225/1996, de 12 de juny) i la necessària per a l’ús d’aparells desfibril·ladors.


Aquesta formació, que té un cost de 221,45 euros i una durada de 50 hores lectives, es realitza intensivament al llarg de cinc dissabtes dels mesos de maig, juny i juliol. Les persones que acreditin estar empadronades a un municipi dels Portals d’entrada a la Muntanya de Montserrat tenen un descompte del 50% en la preinscripció del curs, abans del 10 de maig.