A Barcelona: dijous 8 de novembre de 2018, de 17.30 a 18.45 hores

A Tremp: dilluns 12 de novembre de 2018, 18.00 - 19.00 hores


 

Les allaus són un fenomen present al Pirineu de Catalunya durant la temporada d'hivern, que esdevé un risc en la pràctica d'esports de neu. Per tal de reduir aquest risc, cal formar-se i informar-se sobre aquest fenomen. El Butlletí de Perill d'Allaus (BPA) de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) informa diàriament de la problemàtica d'allaus al Pirineu de Catalunya.

En aquesta jornada es projectarà l'audiovisual divulgatiu Temps al temps - Allaus, de l'ICGC i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), per introduir de forma breu i divulgativa els factors clau per entendre el BPA i la importància de l'ús del material bàsic de seguretat.

A la ponència s'aprofundirà en els continguts del BPA, que són estàndards europeus i que s'han definit per tal que els usuaris puguin trobar els mateixos conceptes independentment de la serralada o el país que visitin. En aquest sentit, s'explicarà el concepte de problemes per allaus, destinat a facilitar la comprensió de l'estat del mantell nival, a interpretar els indicis sobre el terreny i a donar eines i estratègies per evitar les allaus. També s'incidirà en l'escala de mides d'allaus, basada en les conseqüències que tenen les allaus sobre les persones i el medi natural.

La jornada de Tremp s'emmarca en les activitats de la 23a Setmana de la Ciència (SC18) i dona continuïtat a les 4 anteriors celebrades a la seu del Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus, amb l'objectiu de fer més segures les activitats de muntanya a l'hivern.

Programa a Barcelona (8 de novembre)

17.30 - 17.35
Benvinguda i presentació de la jornada
Antoni Roca, subdirector general de Geofísica, ICGC

17.35 - 17.45
Projecció de l'audiovisual Temps al temps - Allaus, de l'ICGC-SMC

17.45 - 18.15
Factors clau per entendre el Butlletí de Perill d'Allaus (BPA): problemes d'allaus i mides
Santi Manguan, Unitat de Predicció d'Allaus, ICGC

18.15 - 18.45
Torn obert de paraules

18.45
Cloenda

*********************************************

Programa a Tremp (12 de novembre)

18.00 - 18.05
Benvinguda al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus i presentació de la jornada
Xavier Berastegui, subdirector general adjunt de Geologia i Suport a la Legalitat, ICGC

18.05 - 18.15
Projecció de l'audiovisual Temps al temps - Allaus, de l'ICGC-SMC

18.15 - 18.45
Factors clau per entendre el Butlletí de Perill d'Allaus (BPA): problemes d'allaus i mides
Santi Manguan, Unitat de Predicció d'Allaus, ICGC

18.45 - 19.00
Torn obert de paraules

19.00
Cloenda


Lloc:

A Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona (mapa )

A Tremp: Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus. Passeig de Pompeu Fabra, 21. 25620 Tremp (mapa)

Inscripció: L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure’s al més aviat possible.

Inscriviu-vos a Barcelona - - - - - - - - - - Inscriviu-vos a Tremp