L’Àrea de Formació i ECAM de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya posa en marxa quatre cursos aquest 2021 per a tots aquells que volen formar-se com a instructors o monitors de les diferents disciplines d’esports de muntanya. Entre ells, un curs de Monitor de Marxa Nòrdica, un d’Instructor d’Excursionisme, un de Monitor d’Excursionisme d’Entitat i un altre d’Instructor de Curses per Muntanya. Les inscripcions als quatre cursos ja estan obertes i es poden fer a través del gestor d’inscripcions de la FEEC.

 

 

Curs de Monitor de Marxa Nòrdica

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica tindrà lloc el juliol d’aquest any i constarà de 2 blocs i un període de pràctiques. El bloc comú serà de muntanya, constarà d’unes 32h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

El bloc específic es centrarà en la Marxa Nòrdica i constarà de 24h aproximadament de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir a aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Només podran cursar aquesta formació aquells que tinguin el carnet federatiu de la FEEC vigent aquest any.

Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat

Des de l’octubre fins el desembre d’aquest any tindrà lloc el curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat. La figura del Monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya que s’hi organitzen. A més, és el primer pas per ser formador benèvol mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que hagin superat les proves d’accés al curs. L’objectiu del curs és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització de grups.

El curs té una càrrega lectiva de 90 hores de classes teòriques, en format online i e-learning, i sortides pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs caldrà fer 90 hores de pràctiques. Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es publicaran al web de la FEEC, juntament amb el programa.

Curs d’Instructor de Curses per Muntanya

El curs d’Instructor de Curses per Muntanya de la FEEC tindrà lloc entre els mesos de setembre i octubre de 2021 i té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació. Un cop superat el curs els alumnes seran capaços de dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins de les entitats i els clubs excursionistes; promoure les activitats de curses per muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat; coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria; i assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya.

La càrrega lectiva serà d’unes 93h aproximadament repartides entre contingut online i presencial. El curs consistirà en 4 caps de setmana presencials de teòrica i pràctica, classes online entre setmana i un dissabte d’avaluació pràctica  i teòrica.

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos són:

  • Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la inscripció del curs.
  • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.
  • Superar la prova d’accés i aportar un certificat mèdic o prova d’esforç.
  • Es valorarà l’experiència com a corredor. – Currículum.
  • Està en possessió del Nivell I d’Excursionisme o Cicle Inicial de Senderisme, Bloc Comú Federatiu, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (aquests últims hauran de realitzar un curs posterior d’un cap de setmana específic de muntanya).

Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins un màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.

Curs d’Instructor d’Excursionisme

L’instructor és la figura que realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que, ja siguin monitors o instructors d’altres especialitats, ja hagin superat les proves d’accés al curs i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC. L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumnat perquè un cop acabada pugui desenvolupar aquestes funcions com a Instructor en el si de l’entitat.

El calendari del curs es publicarà al web de la FEEC amb totes les classes presencials, online i e-learning amb treball per fer a casa.  Aquest començarà el 23 d’octubre de 2021 fins al 16 de gener del 2022 amb 5 caps de setmana presencials. El curs té una càrrega lectiva de 100 hores lectives aproximadament. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques. Per poder-hi accedir caldrà superar una prova d’accés i tenir la llicència de la FEEC modalitat C o superior.

Un ampli ventall de formacions d’esports de muntanya

Amb aquests cursos la FEEC vol continuar donant suport a l’aprenentatge dels seus federats mitjançant tot un ventall d’ofertes formatives a càrrec dels millors guies de muntanya. Per més informació sobre els cursos i les proves d’accés, podeu trobar-la al gestor d’inscripcions de la FEEC o a través dels enllaços de l’article.