Resultats de l’estudi quiropterològic (ratspenats) 2018 als parcs de Garraf i Sant Lllorenç
Ponencia à càrrec de l'Espeleòleg i Biòleg Avent Sandoval Collado

Els resultats obtinguts en aquest estudi posen de manifest la vulnerabilitat dels quiròpters a les pressions antròpiques. Tanmateix, evidencia les característiques topogràfiques més adients per tal que una cavitat sigui ocupada per ratpenats. En conseqüència, conèixer com una espècie utilitza el territori i s’hi reparteix és essencial a l’hora d’elaborar plans de conservació eficaços: és en aquest sentit que l’estudi quiropterològic de les cavitats del massís del Garraf i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac té interès en la biologia de la conservació.

23 Gener 2019
20:00h - 21:30h
Ponència
Federació Catalana d'Espeleologia