Madteam

Comunicat: La FEEC reclama la utilització d’espais de muntanya

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, davant l’actual situació d’indefinició per part del Gobierno de España i en concret del Consejo Superior de Deportes, vol fer arribar les demandes dels seus federats, federades i de les més de 400 entitats excursionistes que la composen per reclamar que en la situació actual de desconfinament es permeti realitzar diferents activitats en zones de muntanya.

Des de la FEEC entenem la dificultat de la gestió de la situació i ens hem compromès des del primer moment a informar i respectar les normes proposades des del mateix Gobierno de España.

Després de veure algunes de les condicions proposades pel desconfinament en fase 1 i la poca empatia i la nul·la resposta obtinguda a les preguntes fetes des de la FEEC, volem demanar que es replantegin alguns dels casos concrets en activitats de muntanya.

Donem suport al desconfinament per regions sanitàries com ha proposat el Govern Català i entenem que els federats i federades haurien de poder realitzar les seves activitats dins d’aquesta regió sanitària en cas d’estar en la fase 1 del desconfinament o posteriors.

A més a més, la reglamentació que contempla l’obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure no s’ajusta tampoc a la pràctica dels esports de muntanya, ja que molts dels nostres federats necessiten poder fer-ho en parets naturals o en senders de muntanya que, tot i estar recollits com una instal·lació esportiva, queden fora pel fet de no estar dins d’un recinte com especifica el darrer BOE núm. 130 publicat el dissabte 9 de maig amb l’odre ministerial SND/399/2020. És per aquest motiu que els federats i federades no hi tenen accés si són fora del seu municipi.

Remarquem que entenem i contemplem sempre que la salut dels ciutadans i ciutadanes ha de ser la prioritat en aquests moments de crisi sanitària, però no entenem el fet de no tenir en consideració el gruix d’una federació que és la tercera, tant en l’àmbit català com estatal, en nombre de federats i de practicants.

Som més que conscients de la gran dificultat que suposa la regulació de les diferents fases de desconfinament i ens fem càrrec que cada esport i cada disciplina té les seves reglamentacions i característiques a tenir en compte, però no podem comprendre que es permetin reunions de fins a 10 persones en espais tancats o trobades en terrasses i no es considerin els interessos dels federats i federades de poder realitzar activitats en grups reduïts per pràctiques com l’escalada, l’alpinisme o el senderisme.

Proposem que es limiti l’activitat i també la mida del grup en aquelles condicions que es puguin acordar però que potenciïn la pràctica de l’esport entre els nostres federats i federades.

La FEEC accepta seguir treballant per un desconfinament controlat i amb totes les mesures sanitàries i socials que afavoreixin el retorn a una suposada normalitat. Volem destacar que estem disposats a treballar com hem fet fins ara amb tots els agents implicats per consensuar i elaborar les millors fórmules possibles des del respecte als nostres valors per poder tornar a gaudir de la muntanya.

Jordi Merino i Urbano
President

PDF Català | PDF Castellà

Font de la noticia: https://www.feec.cat/actualitat/noticies/comunicat-la-feec-reclama-la-utilitzacio-despais-de-muntanya-per-la-practica-esportiva-dels-federats/


FAQS Federats FEEC fase 1

1. La llicència em cobreix tot i que s’allargui l’estat d’alarma?

Sí, la llicència donarà cobertura a tots els federats i federades que practiquin els esports i les activitats cobertes per la nostra pòlissa (esports FEEC ). Sortir a passejar per la ciutat no és un esport FEEC. Fer senderisme o marxa nòrdica a centres urbans sí que ho són. Exclusivament es disposarà de cobertura si la pràctica de l’esport es fa complint estrictament les normes decretades en la “Orden SND/380/2020”.

2. Canvien les franges horàries?

No, si ets federats pots fer esport dos cops al dia i sense límit de temps.

Les franges horaries segueixen com a la fase 0 per fer esport. En ciutats de més de 5.000 habitants es podrà fer esport entre les 6h i les 10h al matí i entre les 20h i les 23h al vespre. En pobles de menys de 5.000 habitants la franja horaria serà de 6h del matí a les 23h de la nit.

3. Puc fer esport amb més gent?

No, tot i que ja estan permeses reunions o trobades de màxim 10 persones, en el cas de l’esport només es pot fer de manera individual, sense contacte i en espais oberts. En cap cas està permès fer esport en grup o en un entrenament col·lectiu. Si trobem altres persones sempre mantindrem la distància mínima de 2m.

4. Puc sortir del meu municipi?

No, la limitació per fer esport serà dins del municipi de residència. L’exercici ha de ser sense pauses fins a la finalització d’aquest. Es pot circular per qualsevol via o espai públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, però sempre dins la localitat pròpia. En cap cas es pot sortir del teu poble o ciutat. Només podran sortir els esportistes professionals i d’alt nivell.

5. Qui pot fer esport?

Tothom que no tingui símptomes de la Covid-19. Respectant la distància sanitària de 2m. i les franges horàries establertes. Es podran practicar esports com les curses per muntanya, la marxa nòrdica, la BTT …

6. Puc anar a escalar en roca?

Sí, si vas a una zona a l’aire lliure, en solitari i dins el teu municipi pots escalar. No podrem anar dues persones en cap moment a fer escalada, ja que no està permès de moment l’esport si no és de forma individual. Des de la FEEC no recomanem la pràctica de l’escalada en solitari.

7. Puc anar a escalar a un rocòdrom?

Sí, un dels canvis de la fase 1 és la utilització de zones esportives. Aquesta fase permet fer escalda en rocòdroms a l’aire lliure amb un màxim de dues persones. Es podrà fer sempre que la instal.lació estigui oberta i compleixi les mesures sanitàries establertes des de la SGEAF. Per utilitzar els rocòdroms s’haurà de demanar cita prèvia si està obert aquest.

8. Es poden fer activitats de turisme actiu a la muntanya?

Sí, es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim de 10 persones, a càrrec d’empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia. No es podrà fer senderisme en grup, si no és en una activitat dirigida.

9. Els federats i els no federats tenen una regulació diferent?

Sí, els federats podran sortir dues vegades al dia i es podran acreditar com a federats amb la llicència federativa. L’esport s’haurà de fer dins del municipi propi, en solitari i respectant les franges establertes. A més a més els menors de 14 anys i majors de 70 anys federats també podran fer esport en les franges horàries establer-tes pels federats sempre en solitàri.

Els esportistes d’Alt Nivell hauran rebut una carta del CSD on els indicarà les seves prestacions en aquesta fase. Els esportistes d’Alt Nivell són aquells que estan regulats des de la SGEAF i el CSD.

10. Puc agafar un vehicle per desplaçar-me?

Sí, només en el cas de ser federat i únicament per desplaçar-se a fer pràctica esportiva dins del mateix municipi.

Consulta el FAQS del CSD

Consulta els dubtes resolts per part del Gobierno de España

Font de la noticia: https://www.feec.cat/actualitat/noticies/faqs-federats-feec-fase-1/


Comunicat de la SGEAF per l’esport català que entri en fase 1

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física ha emès un comunicat on informa de les passes a seguir en aquells territoris que entrin en fase 1 a partir d’aquest dilluns 11 de maig. Cal recordar que a Catalunya el desconfinament es farà per regions sanitàries. Des de la FEEC estem treballant per poder elaborar un document propi en les pròximes hores per poder informar detalladament als federats i federades.

Comunicat SGEAF:

Aquestes mesures, però, només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 1 del pla, de manera que a la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) continuen vigents les mesures establertes en la fase 0 del pla de desconfinament.

Durant la fase 1, es restringeix la llibertat de circulació en els límits de la regió sanitària en la qual es resideix, sens perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part per motius de diversa necessitat.

A.ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT

A.1 Obertura de Centres d’Alt Rendiment i Centres de Tecnificació Esportiva:

 • S’autoritza l’accés als Centres d’Alt Rendiment als esportistes integrats en els programes aprovats, els esportistes d’alt nivell (DAN), els esportistes d’alt rendiment (DAR) i els reconeguts d’interès nacional pel Consejo Superior de Deportes. També es consideren Centres d’Alt Rendiment els Centres Especialitzats d’Alt Rendiment, els Centres de Tecnificació Esportiva i els Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva.
 • Només podrà accedir al centre un entrenador, si és necessari, degudament acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.
 • Els esportistes i entrenadors podran accedir al centre d’entrenament més proper a la seva residència i dins dels límits de la seva regió sanitària. Si això no és possible, podran entrenar en un altre centre català o d’una comunitat autònoma veïna. En aquest últim cas, caldrà una acreditació pertinent de la federació corresponent.
 • Els centres hauran de comptar amb un coordinador, que controli el compliment de les mesures exigides, i un cap mèdic, amb experiència en medicina esportiva. Les federacions esportives presents a cada centre d’alt rendiment designaran un responsable tècnic, encarregat de coordinar els seus tècnics.
 • Cada centre establirà unes normes bàsiques de protecció sanitària i accés abans d’obrir, d’acord amb les mesures generals de prevenció i higiene per fer front a la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. Així mateix, abans d’obrir, el centre s’haurà de netejar i desinfectar. El titular de cada centre pot acordar l’obertura de les residències i serveis de restauració si compleix amb les mesures establertes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a aquest tipus d’establiments.
 • Els entrenaments es faran preferentment de manera individual, sense contacte físic i respectant la distància de seguretat. Hi haurà torns d’accés i d’entrenament, i caldrà netejar els espais utilitzats quan acabi cada torn, que serà d’un màxim de dues hores i mitja, amb les pertinents distàncies mínimes de seguretat i respectant el límit del 30% de l’aforament per als esportistes.

A.2 Entrenament mitjà en lligues professionals:

 • Els clubs o societats anònimes podran fer, en les seves instal·lacions, entrenaments de tipus mitjà, és a dir, tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com entrenaments tàctics no exhaustius, en petits grups d’un màxim de 10 esportistes, mantenint distàncies de prevenció de dos metres.
 • En cas de fer entrenaments en concentració, caldrà complir les mesures específiques establertes per cada tipus d’entrenament per les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes. I, si cal utilitzar la residència, els serveis de restauració i les cafeteries, caldrà complir les mesures per aquests establiments.
 • Preferentment, caldrà realitzar entrenaments per torns, evitant superar el 30% de la capacitat de la instal·lació. Hi podrà assistir el personal tècnic necessari, un dels quals serà designat responsable, seguint sempre les mesures de prevenció i higiene. També es podran utilitzar els vestidors, seguint les mesures de prevenció i higiene. No es permetrà l’accés dels mitjans de comunicació a les sessions d’entrenament.

Mesures per obrir Centres d’Alt Rendiment i per a la realització d’entrenaments mitjans en lligues professionals:

 • Es podran fer reunions tècniques (visionat de vídeos o xerrades) amb un màxim de deu persones, amb distància de seguretat i utilitzant mesures de protecció necessàries. Es farà un control mèdic i un seguiment del personal que accedeixi al centre (esportistes, tècnics i personal assimilable). A les sessions d’entrenament, no hi podrà haver personal auxiliar, ni persones encarregades de material, i en tot moment caldrà seguir les mesures de prevenció i protecció.
 • Caldrà netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions, així com el material utilitzat pels esportistes quan acabi el torn i quan acabi la jornada. En l’ús de materials i gimnasos, caldrà aplicar mesures de protecció per a esportistes i tècnics. Cal evitar que els esportistes comparteixin cap material i, si no és possible, qualsevol equipament que s’hagi utilitzat s’haurà de desinfectar quan s’hagi usat.

B.ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO PROFESSIONAL

B.1. Obertura d’instal·lacions a l’aire lliure

 • Es considera instal·lació a l’aire lliure aquella instal·lació esportiva descoberta, ja sigui ubicada dins d’un recinte obert o tancat, sense sostre i parets simultàniament, i que permet la pràctica d’una modalitat esportiva. S’exclouen en aquest cas les piscines i les zones d’aigua.
 • Podrà accedir a una instal·lació a l’aire lliure qualsevol ciutadà que vulgui realitzar una pràctica esportiva, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.
 • Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme la neteja i desinfecció. Tasques que també caldrà dur a terme a la finalització de cada torn d’activitat en les zones comunes i en el material compartit després de cada ús. Quan acabi la jornada, caldrà repetir la neteja de la instal·lació.
 • Per dur a terme l’activitat esportiva, caldrà haver demanat cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació, que haurà d’organitzar torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre a la instal·lació.
 • Es permet la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin realitzar per un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció, i la distància de dos metres. També caldrà respectar el límit del 30% de capacitat d’aforament de l’ús esportiu de la instal·lació, i habilitar un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones.
 • Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador, si és necessari, degudament acreditat, a excepció de les persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.

B.2. Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius

 • Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada poden oferir serveis esportius amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia. Es farà sense contacte físic, per torns prèviament estipulats i evitant l’acumulació de persones en els accessos.
 • L’activitat esportiva només permetrà l’atenció a una persona per entrenador i per torn. Si el centre compta amb diversos entrenadors, es podrà donar servei individualitzat a tantes persones com entrenadors tingui, sense superar el 30% de l’aforament d’usuaris ni disminuir la distància de seguretat de dos metres entre persones.
 • No es poden obrir els vestidors ni les zones de dutxes, tot i que es poden habilitar espais auxiliars en casos necessaris, que podran ocupar com a màxim una persona, a excepció dels casos en què es requereixi un acompanyant. Aquests espais s’hauran de netejar i desinfectar immediatament després de cada ús i al final de la jornada.
 • Prèviament a l’obertura de la instal·lació, caldrà portar a terme una neteja i desinfecció, que haurà de fer-se periòdicament durant la jornada.
  Totes aquestes mesures descrites fins aquest punt no són d’aplicació a la caça ni a la pesca esportiva, activitats que no es poden realitzar en aquesta fase.

B.3. Activitats de turisme actiu i de natura

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim de deu persones, a càrrec d’empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.
 • Durant l’activitat, caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres i, si això no és possible, caldrà utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. L’equipament necessari per fer l’activitat es desinfectarà després de cada ús.
 • Les zones comunes dels establiments i locals destinats a aquesta activitat hauran de romandre tancades al públic, a excepció de la recepció, lavabos i vestidors, que hauran de disposar de sabó desinfectant per al rentat de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat contra virus.
Font de la noticia: https://www.feec.cat/actualitat/noticies/posada-en-marxa-de-la-fase-1-per-lesport-catala/

Comunicat MARRANA SKYRACE 2020: Situació Covid-19

La organització de la Marrana Skyrace 2020 es posa en contacte amb tots els corredors i corredores que hagin realitzat la inscripció online o tinguin previst inscriure’s a la propera edició de la Marrana Skyrace 2020.

La situació de la pandèmia del Covid-19 ha canviat completament el calendari actual de curses de muntanya a nivell estatal. Moltes d’elles s’han posposat i d’altres s’han vist obligades a cancel·lar l’edició d’enguany.

Pel que fa a la Marrana Skyrace 2020, cursa autogestionada pel Club Excursionista Madteam, partim d’una data llunyana però que tampoc assegura que es pugui realitzar la cursa. L’organització seguirà en tot moment les directrius que a nivell sanitari, de seguretat, esportiu i competitiu permeti la Generalitat de Catalunya en els propers mesos.

A continuació us donem resposta a algunes preguntes que molts i moltes de vosaltres us estareu fent en aquests moments:

1- La Marrana Skyrace 2020 es realitzarà?

La cursa segueix organitzant-se i de moment no està prevista la seva cancel·lació. Queden encara quatre mesos en els quals s’espera que la situació de la pandèmia hagi millorat i les condicions sanitàries siguin les adients per a poder celebrar la novena edició de la Marrana Skyrace.

Com hem comentat anteriorment, la decisió romandrà en les autoritats sanitàries i des de l’organització realitzarem un seguiment exhaustiu per poder informar-vos a tots i a totes de la millor manera possible.

2- Si ja estic inscrit/a, què passarà amb la meva inscripció?

En el cas que l’edició d’enguany sigui suspesa es retornarà íntegrament el cost de la inscripció realitzada. En aquest cas no caldrà que us poseu en contacte amb nosaltres ja que directament us realitzarem el reemborsament de la inscripció.

Som una entitat sense ànim de lucre i organitzem la cursa per motivació i dedicació de tots els socis i sòcies. Per això, volem que tots els inscrits i inscrites recuperin l’import total de la inscripció.

De totes maneres l'organització us comunicarà individualment aquesta decisió a través del correu electrònic proporcionat en el formulari d’inscripció.

3- Puc reservar la meva inscripció per l’edició del 2021?

No es reservarà cap tipus d’inscripció realitzada. Creiem que la millor manera davant la situació actual és retornar el cost total de la inscripció.

Per qualsevol dubte que pugueu tenir respecte l’edició d’enguany, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de cursalamarrana@madteam.cat.

Finalment, us volem donar molta força a tots i a totes per tal d’afrontar aquesta situació tan difícil, i que sobretot l’afronteu amb la màxima seguretat possible per poder gaudir aviat de totes aquelles coses que ens omplen i ens segueixen fent feliços i felices.


Tardes de muntanya

Les tardes de les pròximes setmanes s’ompliran de muntanya en directe al compte d’Instagram de la FEEC. A partir d’aquest divendres 8 de maig es podran seguir entre dues i tres sessions de forma continuada de sis a vuit del vespre abans de poder començar a fer esport en les franges permeses a les poblacions de més de 5.000 habitants.

https://www.instagram.com/feec_cat/

Aquest divendres l’estrena però s’anticiparà a les 17 h on dos guies d’alta muntanya com són l’Adrià Chueca, fins la temporada passada director del CTAC, i la Míriam Marco, primera guia d’alta muntanya UIAGM a l’estat espanyol, ens explicaran les seves tasques professionals i tot allò que comporta ser guia d’alta muntanya. Ens explicaran els orígens d’aquesta bonica professió i el dia a dia d’algú que viu i treballa en contacte amb la muntanya constantment.

A les 18 h, l’esportista de la selecció catalana de raquetes de neu Sílvia Leal, ens oferirà estiraments amb consciència iòguica i, rematarem la tarda a les 19 h, amb els alpinistes Bru Busom i Marc Toralles. Aquesta vegada, ens conviden a sortir de casa aquest estiu amb diverses recomanacions d’activitats alpinístiques al Pirineu per gaudir els pròxims mesos.

Durant el cap de setmana també us oferirem diverses sessions per seguir apropant-vos la muntanya a casa. Dissabte a les 18 entrenarem una estona amb Pere Rullan, seleccionador de la Selecció Catalana de Curses per Muntanya, i a les 19 h tindrem a Ferran Latorre, que ens parlarà de la seva experiència a les muntanyes de més de 8.000 metres.

Acabarem la setmana amb una conversa entre Marc Pinsach i Clàudia Galicia a les 18 h. Aquesta vegada, el corredor d’elit de curses per muntanya parlarà amb la campiona de la copa del món d’esquí de muntanya. A les 19 h, rematarem el cap de setmana amb un entrenament per a nenes i nens amb l’Associació Esportiva Trail Xics Montseny

Font de la noticia: https://www.feec.cat/actualitat/noticies/tardes-de-muntanya/


Revista Vèrtex online

Benvolguts, us fem arribar un petit esquema amb tres passes simples per poder consultar l'edició online de la revista Vèrtex.

https://www.feec.cat/wp-login.php

Aquesta edició de la Vèrtex com a causa de la situació actual només serà online i els federats i federades que la vulguin consultar ho hauran de fer a través del web o del telèfon mòbil.
És important entrar amb el 'login' de federats per poder accedir a la revista.
En aquesta Vèrtex hi trobareu diferents rutes per realitzar quan aviat puguem tornar a gaudir de la muntanya.

Moltes gràcies i salut

Quim Pons Casadesús
Director de Comunicació


Últimes publicacions

Arxiu