S’obren les inscripcions a les proves d’accés al Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya (CTCMC)

L’Àrea Tècnica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obre la convocatòria a les proves d’accés al Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya (CTCMC), que se celebraran el 26 i 27 de novembre.

Requisits i documentació necessària

- Tenir entre 15 i 20 anys, havent nascut entre l’any 1997 i el 2002.
- Formulari d’inscripció degudament emplenat.
- Fotocòpia de la llicència federativa FEEC del 2016 (mínim llicència C).
- Fotocòpia del DNI.
- Relació escrita d’un historial esportiu.
- Fotografia actual en format carnet.
- Certificat mèdic d’aptitud física per a les curses per muntanya.
- Per als menors d’edat, autorització materna, paterna o d’un tutor legal conforme l’esportista pot realitzar les proves.
- Fotocòpia del justificant de l’ingrés per a la inscripció.

Drets d’inscripció

Per a la inscripció, cal fer un ingrés de 10 euros al número de compte de “la Caixa”: 2100-3273-39-2200103233, indicant-ne el nom i cognoms, i amb el concepte “Proves CTCMC”.

Termini i presentació de la documentació

El període d’inscripció finalitza el 22 de novembre.

La documentació necessària per fer la inscripció s’ha de presentar a la FEEC (Rambla 41, pral. 08002 Barcelona), o per correu electrònic a maribel.gavalda@feec.cat