El guarda del refugi de la Morera de Montsant, Joan Olivé, ens ensenya fer espardenya marinada amb peixos de muntanya i llomillet rostit amb peres