El Comitè dels "100 Cims" vol recordar que, en aplicació de la nova normativa vigent des de l'1 de juliol de 2019, per superar el repte dels "100 Cims" cal haver assolit 100 cims
"essencials".

Els cims assolits fins al dia 1 de juliol de 2019, abans de l'entrada en vigor de la nova normativa, són vàlids per al federat, però a partir d'aquella data, per assolir el repte cal tenir
cims "essencials". 

El llistat que surt a la pàgina web (Participants amb 100 cims) és només informatiu, perquè no discrimina entre cims "essencials" i la resta de cims que formen la llista dels 308 cims. 

Us demanem que feu arribar als vostres associats aquesta circular i els indiqueu que revisin els cims que s'hagin assolit després del dia 1 de juliol de 2019. Tots els cims són vàlids, però a partir de la data indicada només es comptabilitzen, per completar el repte, els cims "essencials".

Aquest consell està indicat especialment per als vostres socis que hagin sortit a la llista de la pàgina web (Participants amb 100 cims) després del juliol de 2019.

Descarregat el llistat de 150 cims “essencials” (en PDF)

Més infomació: https://www.feec.cat/activitats/100-cims/normativa/

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu electrònic a 100cims@feec.cat

Joan M. Vives
Comitè dels 100 Cims