Us fem partícips de l’acord a què ha arribat la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) amb Laboratorio Echevarne, centre català de referència en anàlisis clíniques.

Gràcies a aquest acord, tots els membres afiliats a la Federació pertanyents a algun dels nostres Clubs podran gaudir de la realització de proves de detecció del Covid-19, les conegudes com a proves PCR, a un preu especial de 90€.

Les proves en qüestió s’efectuaran als diferents centres Echevarne (vegeu llistat).

Per a la realització de les proves sota aquestes condicions, caldrà:

  • Identificació mitjançant la targeta de federat/assegurat (APP), on hi consta el club.
  • Per a proves individuals, només cal assistir al laboratori en qüestió, identificar-se i abonar l’import.
  • Per a proves col·lectives (grups de menors), es recomana avisar amb antelació per correu electrònic al centre on es vagin a fer les citades proves, identificant-se com a beneficiaris de les condicions especials i abonar l’import d’aquestes.
La xarxa de laboratoris Echevarne inclou centres a Barcelona, Castelldefels, Granollers, Igualada, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, La Seu d’Urgell, Lleida i Andorra La Vella.