Dies 8-9, 22-23 d'abril i 6-7 maig 2017

L’Escola Catalana d’Espeleologia proposa el Mòdul M4EC, temari principal de l’Iniciador Esportiu. Aquest mòdul és vàlid per espeleologia i canyons.

Per a poder participar, cal haver fet un curs d’iniciació a l’espeleologia o de descens de canyons en qualsevol entitat adherida a la FCE. En cas contrari, caldrà aval del president de l’entitat.

El primer dia es realitzarà una prova avaluadora per validar coneixements dels mòduls M1, M2 i M3.

Places limitades 16 participants.

Les inscripcions definitives al curs seran acceptades per rigorós ordre d’arribada, per criteris de distribució per clubs i finalment si s’escau en funció del nivell tècnic dels participants.

Data límit d’inscripció: 5 d’abril de 2017

Descarregar arxiu (en PDF)

Descarregar full inscripció (en PDF)

Descarregar full prova avaluació (en PDF)

Té una càrrega horària de 48 hores.

En cas de no superar la prova d’avaluació, es retornaran 80€.

En cas d’haver realitzat un curs d’iniciador anteriorment, hi ha una bonificació de 60€ i la direcció determinarà el temari a realitzar.

El preu del seminari és de 120€ i inclou: documentació i material col•lectiu.

Cal estar en possessió de la llicència de la Federació Catalana d’Espeleologia.
El curs es realitzarà amb un mínim de 8 participants.

Per a formalitzar la matrícula cal aportar a fce@espeleo.cat